Vita:Plútó

Az Unciklopédiából

Előkerülés. Nem engedjük újra eltüntetni:

Tizenhat évvel az elsummantott rendszerváltozás után a globális plutokrata vezetőréteg újabb példátlan, égitestellenes intézkedésre szánta el magát: kirekesztette a bolygók sorából a Plútót. A Plútót, amely százhatvan éve a bolygók családjának megkérdőjelezhetetlen és hasznos tagja, a Naprendszer egyik - legnyugatibb, legkeletibb, legészakibb és legdélibb egyben, 4 in 1 - szilárd bástyája. Egy békés, szorgalmas, gyerekbarát bolygót.

Pontosan szeptember 23-án lesz százhatvan éve, hogy fölfedezték a Plútót. Pontosan szeptember 23-án vonul utcára egy magyar párt, hogy fölébressze, fölrázza végre a magyar embereket. Véletlen egybeesés volna, hogy éppen néhány héttel a nagy jelentőségű megmozdulás előtt, épp a hiteltelen és elhibázott konvergenciaprogram bemutatása idején tagadják ki a Plútót a bolygók nagy családjából?

Kinek ártott ez a szegény kis bolygó? - kérdem én. Tán nem épp azokat kellene kitagadni, kirekeszteni - mielőtt még bennünket rekesztenek ki -, akik törpebolygónak csúfolták? Akik ok nélkül gyalázták, ütötték-vágták, ahol érték?

Ezt, kérem, amazok reformoknak hívják meg tudományos kutatásnak, de a vak is látja, hogy itt a Naprendszer tudatos, előre kitervelt tönkretétele folyik, unokáink interplanetáris jövőjét teszik kockára. Innen figyelmeztetjük a világ tudományos elitjét: ne játsszon a tűzzel, ne próbálgassa az egyszerű, becsületes emberek türelmét, ne próbálja egymásnak ugrasztani a világ békeszerető népeit, mert a békeszerető népeknél egyszer elszakad a cérna, és akkor már késő lesz megbánni, amikor bakancsok taposnak a drága Armani szemüvegeken.

Miért pont a Plútó? Csak azért, mert kicsi? Mindig a legkiszolgáltatottabbak kerülnek a szőnyeg szélére, velük fizettetik meg a heliocentrikus keringés árát.

Miért volna kevésbé bolygó ez a kis helyes jéggömb, mint a - mondjuk - Jupiter, ez a szilárd, folyékony és légnemű gázokból összebarmolt, bizonytalan halmazállapotú izé? Ez nem is bolygó, hanem egy elcseszett Nap. Vagy a Szaturnusz a nevetséges gyűrűivel. Vagy mit tett hozzá Uránusz ehhez a Naprendszerhez? Hidrogént, héliumot és metánt? Óriási. Egy közepes atomsúlyú elemre sem futotta. A Neptunusz meg ugyanaz kékben. De velük senki nem mer kekeckedni. Az óriásbolygók kíméletlen lobbija eltiporja a kicsiket.

Nekem a melegekkel semmi bajom, vannak meleg barátaim is, de meg kell kérdeznem, hogy vajon kinek áll az érdekében, hogy a tisztességes, egészséges Plútó kikerüljön a bolygók sorából, amíg a melegségével szinte tüntető, feltűnően forró Merkúr senkinek sem szúrja a szemét. Pedig alig nagyobb a Plútónál. (Viszont ahhoz ért, hogy hogyan nyalja be magát, úgy nyüzsög a Nap körül, mintha fizetnék érte. Lehet, hogy fizetik is.)

Beletörődhetünk-e, hogy egyetlen tollvonással megszüntessék egy bolygó bolygóságát? Hogy eltöröljék, megsemmisítsék egy légkondicionált irodából? Szívünkben kell őriznünk a Plútó bolygóságát. Minekünk a Plútó mindig is bolygó marad, teljes jogú, elvitathatatlan bolygóságú bolygó, és ha majd végre eltakarodnak a kicsiket eltipró gőgösök, ha megtörik a gonosz hatalma, akkor szívmelegünk aranyával írjuk az égre azt, amit az égre ilyenkor írni köll.

~ nol - 2006.08.30.