Szerkesztő:Apród/Ihaj-csuhaj szövegborzalmak

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Süsüt elküldi az apja megölni az ellenségét, de ő inkább meggyógyítja. Ettől az apja féktelen haragra gerjed, kitagadja, majd száműzi.

Az Öreg Király állandóan fázik, hiába itta meg a Dadus teáját. A zsoldosok elhozzák a hírt, hogy milyen rémisztő sárkány lehet a Süsü. Ettől felborzong az Öreg Király, a Dadus és mindig a Hadvezér.

Kancellár kitalálja, hogy pályázatot hirdessenek a sárkány legyőzéséről, ezt az öreg király is hirdeti. De hiába. Mindenki elbújik, kivéve a Bús Királylány.

Süsü sírdogál, a Kóbor Királyfi pedig ezen csodálkozik. Megkötik köztük a barátságot. Együtt kezdenek vándorútra kelni.

7. fejezet: Elolvasnak egy plakátot

Süsü és a Kóbor Királyfi megállnak egy fán akasztott plakát előtt, olvasnak. Rajta van a királylány és a fele királyság. Süsü fél attól, hogy nem fog sikerülni, de a Királyfitól megtanulja az illemszabályokat.

Süsü és a Kóbor királyfi nagyon jobban olvasnak ugyanazt a plakátot, hogy bajvívás is lesz. Csakhogy a Királyfinak nincs pénze páncélra, elhatározzák, hogy dolgozni fogják. A cölöpverőnél Süsü lenyomja a cölöpöket. A király öt aranyat kap a cölöpverőtől, még mielőtt elfut Süsü elől.

Süsü és Királyfi a szénégetőnél próbálnak szerencsét. A Királyfi másik öt aranyra alkudozik, a Szénégető odaadja neki. Süsü a kemencébe fújja a tüzet, de a Szénégető megijed Süsütől. Elszalad.

Süsü és Királyfi összetalálkoznak a Sárkányfűárussal, aki sárkányfüveket árul. Királyfi kipróbálja a sárkányfűvel megdelejezni a Sárkányfűárust, hátha működik Sárkány ellen, illetve Süsü ellen. A Királyfi csalónak hiszi a Sárkányfűárust, tíz aranyra állapodnak meg, megkapja. Meglett a húsz arany a páncélra. Megvásárol. Süsü rövidesen gyakorol.

A vár népe, az Öreg király, a Kancellár, a Dadus és a Bús Királylány izgatottan megcsodálják a Kóbor Királyfit páncélba bújva, és Rémüldözve nézik Süsüt. Mind a ketten készen állnak a bajvívásra.

Süsü a Királyfi párbajoznak. Süsü fél az erőszaktól, de a Királyfi úgy teszi, mintha igazi párbajban lenne a vívás. A végén Királyfi holtnak teszi magát, Süsüt rábeszélje, hogy ő győzött. Süsü örül a győzött. De Dadus rádobálja Süsüre minden dologgal. Süsü könyörög a Királyfinak.

13. fejezet: Süsü mégis a királyi várban marad

Süsü elmondja az igazat, mindenki nem hiszi a szemüknek. A Királyfi és a Királylány összecsókolják egymást, összeházasodnak. Kinevezi Süsüt királyságának fő-fő és udvari mindenes sárkányának. Süsü nagyon boldog lett, hogy neki is van otthona.

14. fejezet: Süsüt befogadják

Telnek-múlnak az idők. Süsü tiszteletére esznek, isznak a Pék, a Favágók, a Szénégető, a Csizmadia és Kocsmáros lustán. A Sárkányfűárus éhes lett, el akarja venni a perecet az asztalról, de a többiek kinevetnek. Bosszút áll rajtuk és Süsün. Ki is találja, hogy mi lesz.

A sárkányfűárus elkéri a Királyfiból lett Királytól a Sárkányellátó Vállalat nevébe a pecsétjét, aláírását és karhatalmát. Sárkányfűárus félrevezeti a dolgozó embereket, hogy Süsü minden testét vizsgálják meg.

Kancellár hazaérkezik tanulmányútról, megtudja Sárkányfűárus ötletét. Elküldi őket minden ennivalót gyűjteni a sárkányeledelhez, azokból főznek Süsünek ebédre. Süsü elmeséli a Királynak az ővele történtekről, ketten ebédelnek vadkörtét. Az emberek követelnek? hogy Süsü egye meg a sárkányeledelből, de ő azt elutasítja az egy feje miatt. A király felosztja a Sárkányellátó Vállalatot, kinevezi Sárkányfűárust Süsü szolgálójának.

18. fejezet: Csupa rom az egész vár

Délután Süsü és Sárkányfűárus pihennek, a Kiskirályfi süsüvel akar játszani, de Sárkányfűárus nem engedi. Kancellár és Írnok sejti, hogy csupa rom az egész vár, hogy még a Toronyőr hatalmas tüsszentéstől összedől a torony. A Király elvárja Kancellártól a megoldást. Kancellár elhatározza, hogy Süsü legyen a rettentő a turisták számára. Abba keressenek pénzeket.

Süsünek elkészült a ketrec, bebújik oda, megtanulja a rettentést. Megjönnek a turisták Süsüt látni a műsorszámába. A Kiskirályfi Süsüvel játszik rettentőt a ketrecben. A turisták csodálkoznak ebben a zűrzavarban, de jól érzik magukat. Tudják, hogy Süsü nem bántja őket.

A postás holló elhozza a levelet Petrence Királytól, hogy ide fog jönni Süsüt nézni kőfejtés közben. Süsü megörül, nekiáll a kőtörésnek. Amikor pihen, a Kancellár mindig visszazavarja. Süsü az utolsó szálig töri a követ. Őszintén sajnálja.

Petrence Király megérkezik a várba Kancellárjával együtt. Türelmetlenkedik, hogy hol van Süsü, a híres kőtörő. Megszökik, Süsü elébe érkezik. Megtudja Süsütől az igazat, segít neki. A két kancellár felségsértésnek veszik, de megérdemelnek büntetést.

A vár népe Dadus rokonainak szüreti bálára készülődnek, kivéve Süsü és Kiskirályfi marad itthon vigyázni a várra és saját magukra.

Süsü és a Kiskirályfi azon töprengnek, mit is játszanak tulajdonképpen. Mégis játékháborút akarnak játszani, de ebédelnek vadkörtét. A bokrokat gyalogságra, a fákat pedig lovasságra képzelnek játékukra. Más legyen az ellenségük.

Torzonborz, a gonosz király a szomszédos vár támadására fáj a foga. Készülnek az igaz háborúra. Lassan mennek a meleg naptól, mint a csigák. megközelítik a várat.

Süsü és A Kiskirály Torzonborz király és katonáit ejtik hadifoglyul, elviszik a várba orvosi ellátásra, hogy söpörjék meg a padlót. a vár népe és a Király hazatér. A Kiskirályfit lovaggá ütnek, ezentúl nem lesz mellé pesztra. A dadus eteti tejbegrízzel, de Kiskirályfi nem kéri, még Torzonborz emberei sem. Süsüék hazazavarják Torzonborz királyt és katonáit.

Torzonborz király kémje és hadvezére külön esernyőbe bújva követik Süsü után, de ő rátalálja. Becsapják őt Petrence Király névnapjára való ajándékok beszerzését. Süsü dühös lesz rájuk, de a Mű Süsü megérkezik a várba, felfalja a perecet és sarkantyús csizmát. Senki se tudja, hogy mi ez az egész. A Király előhívja Süsüt és a Mű Süsüt is véletlenül.

A Süsü és a Mű Süsü között felteszi a Kancellár és a Király keresztkérdéseket. A kiskirályfi megállapítja, hogy melyik az igazi Süsü. A mű Süsü csapkod a lepkére, ettől aztán picire összemegy. Aki nem csapkod lepke után, az az igazi Süsü. Mindenki örül, hogy megvan az igazi Süsü.

Reggel Süsü meglocsolja a virágokat, de nem sejti, hogy ma van a Kiskirályfi 7.születésnapja. Elmegy a Tudományok Várába az öreg Kertészért, akitől kap egy bűvös virágnak hagymáját. Megtanulja tőle a verset.

Süsü meglocsolja a Kertésztől kapott bűvös virágot, kinő a bimbója. A Zsoldosok szólnak Süsünek a nagy készülődésre segítségért. A Sárkányfűárus, Csizmadia és Pék külön-külön levágják a bűvös virág bimbóit. Amikor Süsü visszajön, rémülten nézi a letört bimbókat és csupaszon meredezett szárát. Szegény Süsü nem is tudja, hogy mi lesz vele.

A vár népe megünnepli a Kiskirályfi 7.születésnapját, de Süsü még hátsó udvaron bömböl. Meglocsolja újból a versmondás közben, ám a bűvös virág kihajt és kinő. Süsü megköszöni és a Kiskirályfinak adja ajándékba. Ám a Sárkányfűárus, Csizmadia és Pék ettől a bosszúállástól megnő az orruk. Süsü a Kiskirályfi elbűvölően nézik a bűvös virágot, tudják jól, hogy a szeretet a legnagyobb dolog a világon.

Torzonborz Király hadat üzen a Királynak, hogy mindent elpusztítják, hiába várják vissza Süsüt, mert őt csapdába csalták. A király és a Kiskirályfi aggódik Süsüért. Az éjszakán eltűnik a Király, megkeresse Süsüt.

Torzonborz király és serege elkezdik megostromolni a várat, de a vár népe ezt megvédi, még a Kiskirályfi, az Öreg király, a Zsoldosok és a Hadvezér is. Minden férfi és nő elbújik a házukba, de valahányat foglyul ejti Torzonborz király serege. A trónterembe lesznek biztonságban a többiek.

A király kiszabadítja Süsüt a csapdából, beköti a lábát, ahol átszúrta egy karó. Visszamegy a várhoz elcsalogatni Süsünek Torzonborz királyt és seregét. Süsü jól elbánja velük, kötözött sonkát csinál belőlük. Mindenki örül, hogy Süsü épségben visszatér.

Süsü üzenetet kapott apjától, hogy jöjjön haza megházasodni. Mindenki Süsü sorsára gondolkodik. Süsü nem akar elmenni, mert ez az ő otthona. A Kancellár megtanítja az udvarlást a menyasszony előtt egy ronda próbabábúval. Választávirat érkezik, hogy a Sárkánylány elindul Süsüt látni a határon. Oda is érnek a többiek. Megérkezik a Sárkánylány, akinek egy feje van, mint Süsü. Süsü elbűvölően nézi a Sárkánylányt, megkéri a kezét. A Kiskirályfi sír, hogy Süsü elmegy, a többiek búcsút vesznek Süsütől.

A "Süsü, a sárkány" című meseregényének átdolgozott kiadását az összes Süsü könyvsorozatból állította össze Csukás István, de a nagy meseregényének harmadik egyharmadán bővítette a tartalmakat 26. fejezettől 35. fejezetig. Az átdolgozott kiadás elsősorban a Századvég Kiadó adta ki 1993-ban Zich Zsolt fotóival (ahogy a harmadik és negyedik kötetből is kivágva), majd később a Gesta Könyvkiadótól 2001-ben Foky Ottó rajzaival, majd 2003-ban Füzesi Zsuzsa rajzaival jelentek meg[1].

Jegyzetek[szerkesztés]